• Azyl pro opuštěné pejsky Larýsek vznikl s cílem převychovat a umístit do nových „smeček“ pejsky, kteří by jinak byli určeni k likvidaci. Jde o psy nevhodně vychované lidmi, psy z množíren i nalezence.

Transparentní účet

Chtěli-li byste přispět finanční částkou, tak jsem pro tyto účely zřídil transparentní účet 2400738177/2010. Děkujeme za příspěvek, každá koruna bude využita ku prospěchu umístěných psů.